Špecializované pracovisko

Zdravie v dobrých rukách

  • +421 2 59 320 111

Novinky

11. 7. 2022

ZÁKAZ NÁVŠTEV

Návštevy v Detskom kardiocentre,
pracovisku NÚSCH, a.s., od 11.07.2022
nie sú povolené. 
Viac informácií TU.

Detail novinky...

1. 6. 2022

MDD v DKC

Detské kardiocentrum, pracovisko NÚSCH, a.s., poctili 1. júna svojou návštevou minister zdravotníctva SR Vladimír Lengvarský a štátny tajomník MZ SR Róbert Babeľa. Spolu s generálnym riaditeľom NÚSCH, a.s., Mongi Msollym odovzdali malým pacientom darčeky k ich sviatku.

Detail novinky...

9. 5. 2022

prof. MUDr. J. Mašura, CSc.

Prezidentka SR Zuzana Čaputová udelila pánovi prof. MUDr. Jozefovi Mašurovi, CSc., štátne vyznamenanie Rad Ľudovíta Štúra 1. triedy za mimoriadne zásluhy o sociálny rozvoj SR, najmä v oblasti zdravotníctva. Z celého srdca blahoželáme.

Detail novinky...

6. 5. 2022

Návštevy v DKC

Z dôvodu zlepšenej epidemiologickej situácie v SR vo výskyte akútnych respiračných ochorení a ochorení COVID-19 sú v DKC NÚSCH, a.s., povolené návštevy rodičov a zákonných zástupcov hospitalizovaných pacientov na všetky lôžkové oddelenia (v čase určenom jednotlivými oddeleniami) od 06.05.2022. Vstup návštev nie je podmienený očkovaním ani testovaním. Vstup do DKC je podmienený použitím respirátora v priestoroch lôžkových oddelení a absenciou príznakov akútneho infekčného ochorenia.

Detail novinky...

6. 5. 2022

Ambulantné vyšetrenie

Viac informácií TU.

Detail novinky...

3. 3. 2022

Pomoc Ukrajine

Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., v Bratislave je pripravený pomôcť pacientom z Ukrajiny s kardiovaskulárnymi ochoreniami a poskytnúť im potrebnú zdravotnú starostlivosť.

Detail novinky...

3. 1. 2022

Rádio Slovensko International

Koniec roka je čas, kedy sa zvykneme pozrieť do minulosti. Porovnávame naše plány s realitou a rozhodujeme sa, kam upriamiť naše snahy v novom roku. O tom, čo nám končiaci rok dal a vzal, sa v štúdiu Rádia Slovensko International rozprávali s doc. MUDr. Ľubicou Kováčikovou, PhD., primárkou Oddelenia anestéziológie a intenzívnej medicíny Detského kardiocentra, pracoviska NÚSCH, a.s. Rozhovor si môžete vypočuť TU.

Detail novinky...

6. 12. 2021

Milá návšteva

6. decembra 2021 poctila svojou návštevou Detské kardiocentrum, pracovisko NÚSCH, a.s., americká veľvyslankyňa BRIDGET BRINK.
Pani veľvyslankyňu privítali generálny riaditeľ NÚSCH, a.s., Mongi Msolly, primárka OAIM Ľubica Kováčiková, namestník a primár Kardiologického oddelenia Martin Záhorec a riaditeľka Nadácie DKC Mária Kadlečíková. Ďakujeme za milú návštevu a mikulášske darčeky pre našich malých pacientov.

Detail novinky...

20. 10. 2021

NÁVŠTEVY V DKC

Návštevy v Detskom kardiocentre, pracovisku NÚSCH, a.s., sú zakázané. Viac informácií TU.

Detail novinky...

25. 6. 2021

Nové video o DKC

Pripravili sme video o novom pavilóne Detského kardiocentra. Nahliadnite do moderných priestorov špičkového zdravotníckeho zariadenia - jediného špecializovaného pracoviska tohto druhu na Slovensku.

Celé video si môžete pozrieť TU.  

Detail novinky...

NÚSCH, a.s., spĺňa požiadavky noriem ISO 9001, ISO 14001, HACCP, ISO 45001, ISO 37001, ESH, EMAS a je držiteľom certifikátov preukazujúcich súlad s uvedenými normami.
Späť na začiatok