Špecializované pracovisko

Zdravie v dobrých rukách

  • +421 2 59 320 111

Novinky

20. 3. 2023

25. VÝROČIE TRANSPLANTÁCIE SRDCA

Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., Bratislava si pripomína už 25. výročie úspešnej transplantácie srdca v NÚSCH, a.s. a v novodobých dejinách samostatnej Slovenskej republiky.
Viac informácií TU.

Detail novinky...

3. 2. 2023

NÁVŠTEVY V NÚSCH, a.s.

Od 06.02.2023 SÚ POVOLENÉ návštevy na lôžkových oddeleniach NÚSCH, a.s, v obmedzenom režime, a to: v stredu, sobotu a v nedeľu, od 15:00 do 17:00, v max. počte 2 osoby u pacienta. Viac informácií TU.

Detail novinky...

1. 2. 2023

SLOVENSKÝ ROZHLAS

Do programu "Dobré ráno, Slovensko! s Petrou Bernasovskou a Richardom Dedekom" prišiel prednosta Kliniky detskej kardiológie LF UK a NÚSCH, a.s., doc. MUDr. Peter Olejník, PhD., ktorý porozprával o detských srdcových chorobách. Viac informácií TU.

Detail novinky...

18. 1. 2023

REFERENDUM

V sobotu 21.01.2023 sa na Slovensku uskutoční referendum. V NÚSCH, a.s., budú mať možnosť hlasovať aj zamestnanci a hospitalizovaní pacienti. Viac informácií TU.

Detail novinky...

10. 11. 2022

XXVII. MEMORIÁL prof. Jakubcovej

Slovenská kardiologická spoločnosť, Pracovná skupina pediatrickej kardiológie, Detské kardiocentrum, pracovisko NÚSCH, a.s. a Klinika detskej kardiológie LF UK a NÚSCH, a.s., pripravili už XXVII. Memoriál prof. Ireny Jakubcovej "Prvá informácia." Viac informácií a fotografie TU.

Detail novinky...

15. 8. 2022

LETO a DETSKÉ SRDCE

Vysoké teploty predstavujú pre deti väčšiu záťaž než pre dospelých. Platí pritom, že čím je dieťa menšie, tým náchylnejšie je na prehriatie. Upozorňuje na to primár Detského kardiocentra, pracoviska Národného ústavu srdcových a cievnych chorôb, a.s., MUDr. Martin Záhorec, PhD. Ak dieťa skolabuje, rodič podľa neho nemusí ihneď vyhľadať detského kardiológa, postačiť môže aj konzultácia s pediatrom. Via informácií TU.

Detail novinky...

11. 7. 2022

NOVÁ UČEBNICA

V roku 30. výročia založenia Detského kardiocentra, vydáva kolektív autorov pod vedením doc. MUDr. Ľubice Kováčikovej, PhD., monografiu Intenzívna starostlivosť v detskej kardiológii. Viac informácií TU.

Detail novinky...

11. 7. 2022

ZÁKAZ NÁVŠTEV

Návštevy v Detskom kardiocentre,
pracovisku NÚSCH, a.s., od 11.07.2022
nie sú povolené. 
Viac informácií TU.

Detail novinky...

1. 6. 2022

MDD v DKC

Detské kardiocentrum, pracovisko NÚSCH, a.s., poctili 1. júna svojou návštevou minister zdravotníctva SR Vladimír Lengvarský a štátny tajomník MZ SR Róbert Babeľa. Spolu s generálnym riaditeľom NÚSCH, a.s., Mongi Msollym odovzdali malým pacientom darčeky k ich sviatku.

Detail novinky...

9. 5. 2022

prof. MUDr. J. Mašura, CSc.

Prezidentka SR Zuzana Čaputová udelila pánovi prof. MUDr. Jozefovi Mašurovi, CSc., štátne vyznamenanie Rad Ľudovíta Štúra 1. triedy za mimoriadne zásluhy o sociálny rozvoj SR, najmä v oblasti zdravotníctva. Z celého srdca blahoželáme.

Detail novinky...

NÚSCH, a.s., spĺňa požiadavky noriem ISO 9001, ISO 14001, HACCP, ISO 45001, ISO 37001, ESH, EMAS a je držiteľom certifikátov preukazujúcich súlad s uvedenými normami.
Späť na začiatok