Špecializované pracovisko

Zdravie v dobrých rukách

OFV

Oddelenie funkčného vyšetrovania možno z hľadiska metód rozdeliť na časť kde sa vykonávajú:

  • neinvazívne diagnostické metódy
  • invazívne vyšetrenia a intervenčné zákroky