Špecializované pracovisko

Zdravie v dobrých rukách

Pracovníci OFV

Pracovný tím Oddelenia funkčného vyšetrovania

Primár

 • MUDr. Peter Tittel, PhD.

Zástupca primára pre neinvazívnu kardiológiu

 • MUDr. Monika Kaldarárová, PhD.

Vedúca sestra

 • Mgr. Jana Kľusková, PhD.

Lekári oddelenia

 • MUDr. Róbert Dinka
 • MUDr. Martin Čulen, CSc.
 • MUDr. Marek Kardoš
 • MUDr. Karin Margitfalviová
 • prof. MUDr. Jozef Mašura, CSc., FESC, FSCAI
 • MUDr. Zuzana Venczelová, PhD.

Sestry oddelenia

 • Edita Borkovičová
 • Zuzana Idešicová
 • Iveta Imreová
 • Naďa Michaldová
 • Nora Raučinová
 • Jana Vargová
NÚSCH, a.s., spĺňa požiadavky noriem ISO 9001, ISO 14001, HACCP, ISO 45001, ISO 37001, ESH, EMAS a je držiteľom certifikátov preukazujúcich súlad s uvedenými normami.
Späť na začiatok