Špecializované pracovisko

Zdravie v dobrých rukách

Činnosť oddelenia

Hlavným ťažiskom práce pracovníkov oddelenia funkčného vyšetrovania je diagnostika a liečba detí a mladistvých s kardiovaskulárnymi ochoreniami. Okrem toho sa v rámci Kliniky detskej kardiológie LFUK aktívne podieľajú na výučbe medikov a postdgraduálnej výuke detských kardiológov formou dlhodobých predatestačných školení a doškoľovacích stáží detských kardiológov najmä v oblasti echokardiografie. Aktívne sa zúčastňujú na indikačných a výukových seminároch detského kardiocentra. Výsledky svojich prác prezentujú na seminároch, konferenciách, kongresoch a v publikáciách doma aj v zahraničí.

NÚSCH, a.s., spĺňa požiadavky noriem ISO 9001, ISO 14001, HACCP, ISO 45001, ISO 37001, ESH, EMAS a je držiteľom certifikátov preukazujúcich súlad s uvedenými normami.
Späť na začiatok