Špecializované pracovisko

Zdravie v dobrých rukách

  • +421 2 59 320 111

Kardiotábor

Prihláška na Kardiotábor 2024

Kto sú naše „srdiečkové deti?"

Na Slovensku sa približne jedno z 1000 detí narodí s vývojovou chybou srdca, čo znamená, že ide o širokú cieľovú skupinu detí. Navyše k nim ešte pribudnú deti so získanými ochoreniami srdca. Ide o deti, ktoré majú za sebou mnohokrát niekoľko náročných operácií srdca a k ich životu neoddeliteľne patria dlhé pobyty v nemocnici. Niekedy sú ich sociálne kontakty s rovesníkmi ťažkou chorobou obmedzené.

Na druhej strane sú ale rovnako šantivé, hravé a túžiace po dobrodružstve ako deti zdravé. Majú takisto veľkú chuť objavovať nové priateľstvá a zažiť prázdniny plné nových hier a spoznávania nových kamarátov.

Naše aktivity

Hlavnou aktivitou nášho občianskeho združenia je príprava a realizácia letného pobytového kardio tábora v trvaní dva týždne, určeného pre 35-40 detí vo veku 6-14 rokov. Program tábora je plne prispôsobený možnostiam chorých detí tak, aby sa mohli do neho zapojiť naozaj všetky deti. Každoročne tím dobrovoľníkov pripraví tematický program, okolo ktorého sa budú koncentrovať všetky hry a výlety.

Naším cieľom je ukázať deťom, z ktorých väčšina ešte nikdy nebola preč od rodičov, klasické táborové aktivity, naše táborové dni sú plné hier a zápolení, ale aj výtvarných aktivít, spievania pri táboráku, varenia v prírode a výletov do okolia miesta tábora. Chceme našim deťom ukázať, že sa napriek ich chorobe dokážu zaradiť do kolektívu detí a spoločne s nimi prežiť rovnaké zážitky ako deti zdravé.

Po letnom tábore sa budeme snažiť s odstupom niekoľkých mesiacov zorganizovať spoločný potáborový víkend (tzv. víkendovku), aby sa ešte viac utužili naše spoločné priateľstvá.
Okrem týchto našich už rozbehnutých aktivít by sme radi pridali aj čosi navyše. Chceli by sme umožniť stretávanie aj celým rodinám s deťmi chorými na srdce v podobe víkendových alebo jednodňových akcií so spoločným programom, takto by sa k našim aktivitám mohli pridať aj rodiny s menšími deťmi.

Rovnako by sme chceli napomôcť vydaniu informačnej brožúrky o srdcových chybách a o pobyte v nemocnici pre rodičov.

Prečo práve Ružová margarétka?

Pri vymýšľaní vhodného názvu pre naše nové občianske združenie sme sa nechali inšpirovať našimi kardio deťmi, pre ktoré sú aktivity občianskeho združenia určené. Boli to práve naše najmenšie dievčatá na poslednom tábore, ktoré tento názov vymysleli a pomenovali takto svoj vesmírny modul, na ktorom sa po celé dva týždne plavili vesmírom. A pridali ešte podtitul „Jazdíme na cukrovú vatu a nesieme vám zdravie, šťastie a lásku." A my dúfame, že sa nám toto ich posolstvo podarí aspoň z časti naplniť.

Pomôžte nám

Všetky deti majú pobyt na kardio tábore úplne zdarma, preto sú všetky naše aktivity hradené výlučne zo sponzorských príspevkov.

V prípade, že vás naša činnosť oslovila a chceli by ste nás podporiť, môžete tak urobiť:

  • finančným príspevkom na číslo účtu 2392029951/0200
  • materiálnou pomocou: reklamné predmety vhodné ako ceny do súťaží, sladkosti a nápoje vhodné ako spestrenie jedálnička detí na tábore, autobusová doprava na naše akcie, výtvarný a kancelársky materiál pre naše tvorivé aktivity

S kým spolupracujeme?

Našimi hlavnými partnermi sú:

Kontakt

OZ Ružová margarétka
Tureň 403
903 01 Senec

IČO: 42127700
DIČ: 2022492681
Číslo účtu: SK3702000000002392029951
www.ruzovamargaretka.sk

Kontaktné osoby:

 

NÚSCH, a.s., spĺňa požiadavky noriem ISO 9001, ISO 14001, HACCP, ISO 45001, ISO 37001, ESH, EMAS a je držiteľom certifikátov preukazujúcich súlad s uvedenými normami.
Späť na začiatok