Špecializované pracovisko

Zdravie v dobrých rukách

OFV - info pre rodičov

Oddelenie funkčného vyšetrovania Detského kardiocentra je špecializované oddelenie, na ktorom sa vykonáva jednak komplexná diagnostika pre všetkých hospitalizovaných aj ambulantných pacientov Detského kardiocentra a jednak aj liečebné katetrizácie srdca.

Činnosť tohto nášho oddelenia si môžeme rozdeliť na dve veľké skupiny:

  • neinvazívna časť činností také vyšetrovacie metódy, pri ktorých sa nenarúša integrita kože a ani sa pri nich nezavádzajú žiadne cudzorodé materiály do tela
  • invazívna časť činností také vyšetrovacie alebo liečebné metódy, pri ktorých sa preniká do vnútra ciev a srdca, prípadne sa do tela vkladajú telieska, balóniky, stenty, špirálky a podobne