Špecializované pracovisko

Zdravie v dobrých rukách

Priebeh hospitalizácie

Pred operáciou

V prípade plánovaného príjmu (dieťa je pozvané na operáciu telegramom) sa rodič s dieťaťom dostavia na kardiologickú ambulanciu, ktorá sa nachádza v poliklinickej časti DFNsP na 2.poschodí. Na ambulancii dieťa vyšetrí kardiológ, ktorý rozhodne, či je dieťa zdravé a či sa môže podrobiť operácii. Na ambulancii dostane rodič dieťaťa príjmový lístok s ktorým príde na Oddelenie detskej kardiochirurgie, ktoré sa nachádza v nemocničnej časti na 5.poschodí. Cez víkend idú pacienti priamo na Oddelenie detskej kardiochirurgie na 5.poschodí.

Na hospitalizáciu rodič prinesie dieťaťu hygienické potreby, t.j. zubnú kefku, pastu, mydlo, šampón, uterák, toaletný papier, hrebeň, ďalej pyžamo, papuče, spodné prádlo, ponožky a nafukovaciu loptu. Na našom oddelení sa dieťa hospitalizuje spravidla so svojím rodičom na spoločnej izbe. Pred operáciou je potrebné vykonať rtg vyšetrenie (Rádiologické oddelenie – 1.poschodie v nemocničnej časti) a EKG vyšetrenie (Oddelenie funkčnej diagnostiky – 1.poschodie v nemocničnej časti), ďalej krvné a biochemické vyšetrenie a odobratie tampónov na mikrobiálnu kultiváciu, ktoré sa uskutočnia priamo na kardiochirurgickom oddelení.

Pred samotnou operáciou sa s rodičmi dieťaťa porozpráva chirurg, ktorý im vysvetlí, o aký druh VSCH sa jedná, prečo sa musí operovať, princíp operácie a možné komplikácie počas operácie a po nej. Pri tejto príležitosti rodičia podpíšu súhlas k operácii. Potom sa s rodičmi porozpráva anesteziológ, ktorý im vysvetlí, ako sa dieťa uspí, prípadne ako sa bude prebúdzať a rodičia vyplnia príslušný formulár. Večer resp. ráno pred operáciou dieťa opäť fyzikálne vyšetrí službukonajúci lekár, ktorý definitívne rozhodne o tom, či môže ísť na operáciu. Pred operáciou dostáva dieťa posledný krát jesť o 18.00 hod, resp. ak ide o kojenca, tak 6 hodín pred výkonom a o 21.00 resp. o 24.00 sa im urobí klyzma (výplach konečníka).

Deň operácie

Ráno cca o 7.00 hod sa dieťa prevezie v sprievode rodiča a sestry na operačnú sálu, ktorá sa nachádza na –2.poschodí. Tu sa dieťa odovzdáva do starostlivosti anesteziologických sestier, ktoré mu podajú premedikáciu a dieťa sa prevezie na operačnú sálu. Dieťaťu sa nebudú robiť žiadne bolestivé výkony, pokým nezaspí. Počas operácie, ktorá trvá v závislosti od náročnosti výkonu cca 3-6 hodín, sa môžete najesť, prípadne môžete čakať na kardiochirurgickom oddelení. Po skončení operácie sa s Vami osobne porozpráva chirurg, ktorý Vám oznámi jej priebeh a eventuálne komplikácie. Po výkone sa dieťa prevezie na oddelenie RAP, ktoré sa nachádza v tesnej blízkosti operačnej sály na –2.poschodí. Dieťa býva prevezené spravidla v narkóze a približne 30 min. je potrebných na úvodnú stabilizáciu, pripojenie dieťaťa na dýchací prístroj, monitor a vykonanie vstupných vyšetrení. Počas tohto obdobia môžete počkať svoje dieťa v čakárni oddelenia RAP. Potom Vás sestra zavolá k dieťaťu a ošetrujúci lekár Vám vysvetlí, v akom stave sa nachádza a načo slúžia všetky prístroje resp. trubičky okolo Vášho dieťaťa.

Na pooperačné oddelenie máte prístup kedykoľvek, pričom môžete klásť ľubovoľné otázky v súvislosti s liečbou Vášho dieťaťa.

Na pooperačnom oddelení sa o Vaše dieťa stará tím ľudí pozostávajúci z intenzivistov, chirurgov, pediatrov a sestier, ktorý vynakladá maximálnu snahu na zabezpečenie optimálnej starostlivosti o Vaše dieťa. Po úvodnej stabilizácii stavu srdcovo-cievneho a dýchacieho systému Vášho dieťaťa a po jeho prebudení z narkózy sa pristúpi k jeho odpojeniu od dýchacieho prístroja.

Ďalší priebeh hospitalizácie

Akonáhle si stav Vášho dieťaťa nebude viac vyžadovať intenzívnu starostlivosť, bude preložené na jednotku intenzívnej starostlivosti Kardiologického oddelenia na 5. poschodí. Pri známkach zotavovania sa z operácie bude dieťa opäť preložené na Kardiochirurgické oddelenie na 5. poschodí. Dĺžka pobytu na našom oddelení je individuálna v závislosti od typu VSCH a od druhu operácie, ale v priemere sa pohybuje okolo 6 - 10 dní. Počas tohto obdobia sa vykonajú kontrolné vyšetrenia: ultrazvukové vyšetrenie a vyšetrenie EKG (Oddelenie funkčnej diagnostiky, 1.poschodie), rtg hrudníka (Rádiodiagnostické oddelenie, 1. poschodie), laboratórne vyšetrenie krvi, moča, odobratie tampónov na mikrobiologické vyšetrenie. Účelom týchto vyšetrení je overiť si výsledok operácie, zistiť aktuálny zdravotný stav dieťaťa, vylúčiť prítomnosť infekcie a zistiť prítomnosť eventuálnych komplikácií a ich adekvátne liečiť.

Pred prepustením sa dieťaťu obyčajne vyberú stimulačné elektródy prípadne stehy a rodič dieťaťa dostane od ošetrujúceho lekára prepúšťaciu správu, v ktorej je zhrnutý priebeh hospitalizácie, výsledky vyšetrení, druh operácie, eventuálne komplikácie, ordinované lieky a dátum kontroly v kardiologickej ambulancii DKC.

Vo voľných chvíľach

Vďaka našim sponzorom herňa, ktorá sa nachádza na oddelení, umožňuje všetky typy zábavy.
Menšie deti sa môžu hrať v plastikovom domčeku, šmýkať na šmýklavke, variť v kuchynke, hrať sa s množstvom plyšových a iných hračiek, čítať si knihy a pozerať veľké množstvo rôznych filmov. Pre väčšie deti je k dispozícii Playstation 2, televízny program, ale i prípojka na internet.

Mamičky, ale i oteckovia, ktorí sú hospitalizovaní so svojimi deťmi si v herni môžu posedieť pri káve, alebo čaji, sledovať televíziu a zabávať sa svojimi deťmi.

(Detský kútik na kardiologickom oddelení DKC-SR zariadený zo sponzorského daru. 28.03.2006)

NÚSCH, a.s., spĺňa požiadavky noriem ISO 9001, ISO 14001, HACCP, ISO 45001, ESH a je držiteľom certifikátov preukazujúcich súlad s uvedenými normami.
Späť na začiatok