Špecializované pracovisko

Zdravie v dobrých rukách

  • +421 2 59 320 111

Vedenie kardiocentra

Kardiologické oddelenie

Martin Záhorec

MUDr. Martin Záhorec, PhD.

poverený funkciou námestníka generálneho riaditeľa pre DKC
primár 

Vzdelanie: LF UK, Bratislava
Špecializácia: pediatria, detská kardiológia, intenzívna medicína v pediatrii

Kardiochirurgické oddelenie

Matej Nosáľ

MUDr. Matej Nosáľ, PhD.

primár 

Vzdelanie: LF UK, Bratislava
Špecializácia:  kardiochirurgia

Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny

Ľubica Kováčiková

doc. MUDr. Ľubica Kováčiková, PhD.

primárka 

Vzdelanie: LF UK, Bratislava
Špecializácia: pediatria, detská kardiológia, intenzívna medicína v pediatrii

Oddelenie funkčného vyšetrovania

Peter Tittel

MUDr. Peter Tittel, PhD.

primár 

Vzdelanie: LF UK, Bratislava
Špecializácia: detská kardiológia

Oddelenie JIS

Pavol Kunovský

MUDr. Pavol Kunovský, PhD., MBA, MPH

primár 

Vzdelanie: Karlova univerzita v Prahe
Špecializácia: pediatria, detská kardiológia, intenzívna medicína v pediatrii

Oddelenie arytmií a kardiostimulácie

Viera Illíková

MUDr. Viera Illíková, PhD.

primárka

Vzdelanie: LF UK, Bratislava
Špecializácia: pediatrická kardiológia

Úsek odborných ambulancií

Andrea Harenčárová

MUDr. Andrea Harenčárová

vedúca lekárka 

Vzdelanie: LF UK, Bratislava
Špecializácia: detská kardiológia

Úsek anestéziológie

Tomáš Hrtánek

MUDr. Tomáš Hrtánek

vedúci lekár 

Vzdelanie: LF UK, Bratislava
Špecializácia: anestéziológia a intenzívna medicína

Klinika detskej kardiológie LF UK a NÚSCH, a.s.

Peter Olejník

doc. MUDr. Peter Olejník, PhD.

prednosta kliniky

Vzdelanie: LF UK, Bratislava
Špecializácia: pediatria, detská kardiológia

Prednostom Kliniky detskej kardiológie LF UK a NÚSCH, a.s., od 1.9.2020.

Klinika detskej kardiochirurgie LF SZÚ a NÚSCH, a.s.

Matej Nosáľ

MUDr. Matej Nosáľ, PhD.

prednosta kliniky

Vzdelanie: LF UK, Bratislava
Špecializácia: kardiochirurgia

Prednostom Kliniky detskej kardiochirurgie LF SZÚ a NÚSCH, a.s., od 1.4.2022.

NÚSCH, a.s., spĺňa požiadavky noriem ISO 9001, ISO 14001, HACCP, ISO 45001, ISO 37001, ESH, EMAS a je držiteľom certifikátov preukazujúcich súlad s uvedenými normami.
Späť na začiatok