Špecializované pracovisko

Zdravie v dobrých rukách

Vedenie kardiocentra

Marián Hrebík

MUDr. Marián Hrebík, MPH

námestník generálneho riaditeľa pre DKC

Vzdelanie: LF UK
Špecializácia: pediatria

Kardiologické oddelenie

Martin Záhorec

MUDr. Martin Záhorec, PhD.

primár Kardiologického oddelenia DKC

Vzdelanie: LF UK
Špecializácia: pediatria, detská kardiológia, intenzívna medicína v pediatrii

Kardiochirurgické oddelenie

Matej Nosáľ

MUDr. Matej Nosáľ, PhD.

primár Kardiochirurgického oddelenia DKC

Vzdelanie: LF UK
Špecializácia:  kardiochirurgia

Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny

Ľubica Kováčiková

Doc. MUDr. Ľubica Kováčiková, PhD.

primárka Oddelenia anestéziológie a intenzívnej medicíny DKC

Vzdelanie: LF UK
Špecializácia: pediatria, detská kardiológia, intenzívna medicína v pediatrii

Oddelenie funkčného vyšetrovania

Jozef Mašura

Prof. MUDr. Jozef Mašura, CSc., FESC, FSCAI

primár Oddelenia funkčného vyšetrovania

Vzdelanie: LF UK
Špecializácia: pediatria, detská kardiológia

Oddelenie JIS pre kardiológiu

Pavol Kunovský

MUDr. Pavol Kunovský, PhD., MBA, MPH

primár Oddelenia JIS pre kardiológiu DKC

Vzdelanie: Karlova univerzita v Prahe
Špecializácia: pediatria, detská kardiológia, intenzívna medicína v pediatrii

Úsek porúch rytmu a kardiostimulácie

Viera Illíková

MUDr. Viera Illíková, PhD.

vedúca lekárka Úseku porúch rytmu a kardiostimulácie DKC

Vzdelanie: LF UK
Špecializácia: všeobecné lekárstvo

Úsek odborných ambulancií

Viera Vršanská

MUDr. Viera Vršanská, CSc.

vedúca lekárka Úseku odborných ambulancií DKC

Vzdelanie: LFUK, detské lekárstvo
Špecializácia: pediatria

Úsek anestéziológie

Tomáš Hrtánek

MUDr. Tomáš Hrtánek

vedúci lekár Úseku anestéziológie DKC

Vzdelanie: LF UK
Špecializácia: všeobecné lekárstvo

Klinika detskej kardiológie LF UK

Jozef Mašura

Prof. MUDr. Jozef Mašura, CSc., FESC, FSCAI

prednosta kliniky

Vzdelanie: LF UK
Špecializácia: pediatria, detská kardiológia

Prednostom Kliniky detskej kardiológie LF UK je od 1.4.2004.

NÚSCH, a.s., spĺňa požiadavky noriem ISO 9001, ISO 14001, HACCP, ISO 45001, ESH a je držiteľom certifikátov preukazujúcich súlad s uvedenými normami.
Späť na začiatok